Arbetar med

Dynamiska system

Så gott som all verksamhet är både komplex och komplicerad på den strategiska nivån. Jag använder systemtänkande och systemdynamisk simulering, som är några av de få analysverktyg, som är adekvata på ledningsnivå.

Hälso- och sjukvården

Sedan 1995 har jag verkat både som forskarstuderande och som konsult i hälso- och sjukvården. Det är en verksamhet som i sig själv är synnerligen komplex och komplicerad. I samma organisation finns en politisk ledning, en divisionaliserad struktur som strävar mot kostnadskontroll, multipla professioner där alla kan sitt arbete.

Utvärdering och design av organisation

Organisationer har alltid att utvärderas i förhållande till det de åstadkommer i förhållande till organisationens övergripande mål och strategier. I mitt arbete använder jag mig dessutom av följande ramverk:

Nivåer av arbete, som ger indikationer på vilken nytta varje nivå har att tillföra samt hur ansvar och befogenheter strukturerats.

Mintzbergs arketyper, som indikerar vad som är möjligt att åstadkomma i olika organisationskulturer.

Viable System Model, som ger strukturer för att skapa livskraftiga organisationer och som tydliggör en del kommunikationsmönster.

Strategiutveckling

”If it isn’t revolution, then it isn’t strategy” skrev Gary Hamel. Strategier är de principer som innebär en förändring på 3-5 års sikt och som redan nu skall leda till att börja jobba med vad de operativa konsekvenserna och strukturerna behöver vara för att uppnå strategierna.

Design och ledning av förändringsprocesser

Det finns en uppsjö av metoder och verktyg att använda vid utveckling av affärer och organisation. Alla är bra, bara man vet när man skall använda dem. Det finns inga standardlösningar, som går att använda vid alla tillfällen. Det finns övergripande metoder för att kartlägga var, i en logisk sekvens av utvecklingsfaser, en organisation befinner sig, vilket ger säkerhet i att välja metoder som ger önskade resultat.